Dienstverlening

Laboratoriumdiagnostiek

Het proces van laboratoriumdiagnostiek begint met een goede afname van het materiaal. Onze bloedafname medewerkers en analisten ondergaan hiervoor een intensieve training. Daarnaast worden ook verpleegkundigen en artsen (i.o.) door ons opgeleid.
Het materiaal wordt na aankomst op het laboratorium gebruikt voor een groot aantal analyses. De meeste analyses worden in eigen beheer uitgevoerd. Enkele bepalingen worden op grond van specifieke expertise of bedrijfseconomische argumenten uitbesteed aan andere laboratoria. Verder ondersteunt Lab West afdelingen die gebruik wensen te maken van Point-of-Care-Testing (POCT).
Na het analytische proces worden de resultaten, na een uitvoerig validatie proces, vrijgegeven en gerapporteerd naar de aanvrager.

Consultatie klinisch chemici

Voor vragen over indicatiestelling voor laboratoriumonderzoek en interpretatie van uitslagen kunt u de klinisch chemici raadplegen: u kunt hiertoe contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus T: 070 - 330 1670 . Dit nummer staat ' 24/7 ' doorgeschakeld.

Verder nemen de klinisch chemici deel aan verschillende ziekenhuisactiviteiten en -besprekingen:

  • diverse patiëntbesprekingen

  • introductie artsen, assistenten, co-assistenten

  • diverse ziekenhuiscommissies

  • onderwijsprogramma van interne assistenten en co-assistenten.

Doorlooptijd

De rapportagetermijnen voor de uitslagen zijn als volgt geregeld.

Voor cito’s is de termijn 1 uur na ontvangst op het laboratorium en voor de klinische bloedafname 3 uur na de ronde. Dit betekent dat de uitslag van de morgenronde rond 11 uur bekend is.

Voor de polikliniek geldt hetzelfde dagdeel

Voor de huisartsen dezelfde dag.

Voor Parnassia zijn voor specifieke bepalingen specifieke afspraken gemaakt. Deze zijn omschreven in het contract met parnassia.

Op verzoek van de arts worden bepalingen doorgebeld of gefaxt.

Sterk afwijkende waarden (doorbellijst) worden snel onder de aandacht van de arts gebracht.

Er is nauwelijks nog een papieren rapportage.

Door de manier van rapportage worden de uitslagen klinisch en poliklinisch direct naar het ziekenhuisinformatie systeem gestuurd. Dezelfde werkdag vindt een verdere controle plaats door meer ervaren analisten. De bijzondere uitslagen komen onder aandacht van een klinisch chemicus.

Trials en wetenschappelijk onderzoek

Het laboratorium biedt de mogelijkheid voor analytische, organisatorische en technische ondersteuning van trials en wetenschappelijk onderzoek. Deze trials worden ook voor Parnassia uitgevoerd.

De routing is via het Landsteiner instituut en de wetenschapscommissie van het MCH ingebed.

Accreditatie

Het laboratorium is sinds 1998 geaccrediteerd door CCKL (EN/ISO 15189), registratienummer R023.
In april 2015 heeft de Raad voor de Accreditatie aan LabWest de ISO 15189 accreditatie toegekend. Deze accreditatie geldt voor de volledige dienstverlening, dus inclusief POCT (hiervoor is de norm ISO 22870) en de trombosezorg.

Links