Nieuws

27-11-19 -Informatie over trombosezorg als beeldverhaal


Informatie over trombosedienst als beeldverhaal beschikbaar, in het Nederlands, Engels ,Turks en Arabisch.

Op de website onder ‘ik ben patient -> Trombosedienst -> patienten voorlichting' is voorlichting in de vorm van een beeldverhaal in verschillende talen beschikbaar over de volgende onderwerpen: INR, antistollingsmiddelen, doseerkalender en controle.
Wij hopen onze clienten met deze service een dienst te bewijzen.

« al het nieuws