Nieuws

01-12-20 -Aanpassing coeliakie-diagnostiek


Op basis van een nieuw uitgebrachte richtlijn van de ESPGHAN (Husby et. Al., European Society Paediatric Gastroenterology, hepatology and nutrition guidelines for diagnosing coeliac disease 2020) zijn er, in overleg met de kinderartsen uit het Juliana Kinderziekenhuis, aanpassingen ingevoerd in het algoritme voor de diagnostiek naar coeliakie:

Vanaf 1-11-2020 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen diagnostiek voor kinderen <2 jaar en >2 jaar. Vanaf dit moment wordt onderstaand algoritme gevolgd bij aanvraag van coeliakiediagnostiek.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de klinisch chemicus met aandachtsgebied auto-immuniteit (070- 210 2269) of de dienstdoende klinisch chemicus (070 - 210 4953)

Bestand Flowschema Coeliakie diagnostiek.jpg niet gevonden

« al het nieuws

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda