Nieuws

23-12-15 -Wijziging streefwaarden INR


Per 1-1-2016 worden de door de trombosedienst gehanteerde streefwaardegebieden aangepast aan de internationale richtlijnen.
Door de Federatie van Nederlandse Trombosediensten ( FNT) is besloten de streefwaarden voor de antistolling aan te passen aan de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarmee sluit de FNT aan bij de nieuwste landelijke en internationale richtlijnen. Deze richtlijnen worden ook door internisten en cardiologen gebruikt. Dat betekent dat de tot nu toe geldende streefwaarden per 1 januari 2016 mogelijk aangepast kunnen worden.

In de meeste gevallen betreft het een verlaging van 0.5 INR:
streefwaarden zone 3.0 - 4.0 INR wordt 2.5 - 3.5 INR
streefwaarden zone 2.5 - 3.5 INR wordt 2.0 - 3.0 INR.

Dit zal het risico op het ontstaan van bloedingen verder verkleinen, terwijl het risico op stolsels bij de nieuwe streefwaarden-zones niet zal toenemen. De totale behandeling wordt hierdoor dus veiliger.
De specialisten en huisartsen zijn hierover door ons op de hoogte gesteld.

Het kan ook voorkomen dat de streefwaarden niet veranderd worden, omdat wij eerst met specialist of huisarts van de betreffende patiënt willen overleggen over de gewenste streefwaarden. Na dit overleg kunnen de streefwaarden eventueel alsnog worden aangepast.
Heeft u nog vragen?

Dan (bij voorkeur) mailen naar E: trombosedienst LabWest of bellen naar T: 070 - 372 0300

« al het nieuws