Nieuws

06-09-16 -Nieuwe bloedafname locatie Leyweg


Maandag 12 september wordt de nieuwe bloedafname poli op de locatie Leyweg in gebruik genomen. De nieuwe bloedafname poli is in dezelfde gang gehuisvest als de voormalige bloedafname poli en behoudt routenummer A0.4.
Door de nieuwe inrichting van de bloedafname poli hebben wij een voor u merkbare positieve wijziging moeten doorvoeren.
Wanneer u voor een bloedafname komt, krijgt u bij de aanmeldzuil na het doorlopen van een keuzemenu een volgnummer en kunt u direct plaatsnemen in de aangegeven wachtkamer. Op basis van dit volgnummer wordt u bij de prikkamer opgeroepen voor de bloedafname. De afhandeling van de aanvraag en de bloedafname vinden beide plaats in de prikkamer. U hoeft zich dus niet meer eerst aan de balie te melden. De verwachting is dat door deze manier van werken de totale wachttijd verminderd.
Wanneer u alleen materiaal komt afgeven dan kunt u dit doen bij de afgifte balie op de bloedafname poli. Belangrijk is dat u altijd uw ziekenhuisstickers en de door uw arts verstrekte papierenaanvraagformulier bij u heeft.

« al het nieuws