Nieuws

28-09-16 -13 oktober = Wereld Trombose Dag !!!


In 2014 werd 13 oktober voor het eerst aangemerkt als Wereld trombose dag. Inmiddels is het al weer de 3e maal dat we de spot zetten op deze dag .
Trombose komt vaak voor: in Nederland jaarlijks 10.000 gevallen van longembolie en 15.000 gevallen van been- / armtrombose. In 60% van de gevallen treden deze aandoeningen tijdens of na een ziekenhuisopname op.
Trombose kan zeer ernstige (levensbedreigende) gevolgen hebben, en daarom is het goed als trombose snel herkend wordt.
Op de site van de TSN (Trombose Stichting Nederland) www.trombosestichting.nl is een filmpje te vinden waarin het één en ander wordt uitgelegd. Zoek het op en wijs anderen eventueel op het bestaan ervan.
De trombosedienst van LabWest laat deze dag ook niet onopgemerkt voorbij gaan.
Patiënten krijgen die dag een aardigheidje met vermelding van de WTD en verwijzing naar de TSN.Tegelijkertijd maken we van de gelegenheid gebruik om patiënten te wijzen op het zelfmeten van de INR.

« al het nieuws