Nieuws

29-09-16 -Adreswijziging HagaZiekenhuis en LabWest, locatie Leyweg


Door een grootschalige herontwikkeling van de openbare ruimte rondom het HagaZiekenhuis heeft het HagaZiekenhuis een nieuw bezoekadres gekregen. Ook de locatie Leyweg van LabWest heeft daardoor een nieuw bezoekadres gekregen.
Vanaf 1 oktober is dat officieel Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag. De nieuwe naam is een eerbetoon aan oud-minister van Volksgezondheid Els Borst.

Het HagaZiekenhuis en LabWest blijven overigens spreken over locatie Leyweg. Deze naam is ingeburgerd en maakt het voor iedereen duidelijk waar hij/zij moet wezen. De bewegwijzering op de openbare weg wordt de komende tijd aangepast.

« al het nieuws