Nieuws

10-01-17 -Wijziging inleveren 24 uurs urine locatie Leyweg en Sportlaan


Het inleveren van 24-uurs urine gaat vanaf 16 januari 2017 op de locatie Leyweg en Sportlaan veranderen. Tot op heden werd alle verzamelde urine in één grote bokaal opgevangen en ingeleverd. Met uitzondering van één specifiek urineonderzoek (zie hieronder), kan volstaan worden met een urinepotje gevuld met een portie van de verzamelde 24-uurs urine.
De patiënten folders voor alle urine onderzoeken zijn aangepast. In de folder wordt duidelijk beschreven wat het onderzoek inhoudt. Het is van belang dat de instructies in de folders volledig en nauwkeurig opgevolgd worden.

Hieronder een overzicht van de gewijzigde / nieuwe folders:

Verzamelen 12-uurs urine zwangeren (gynaecologie) (gewijzigd)
Wijzing voor patiënten:
Urinepotje inleveren gevuld met 24-uurs urine, dus geen bokaal meer.

Verzamelen van 24-uurs urine (gewijzigd)
Wijzing voor patiënten:
Urinepotje inleveren gevuld met 24-uurs urine, dus geen bokaal meer.

Urineonderzoek Oxalaat, Citraat en Porferine (nieuw)
Wijzing voor patiënten:
Volledige bokaal inleveren voor het urineonderzoek

5-HIAA onderzoek in urine (gewijzigd)
Wijzing voor patiënten:
Urinepotje inleveren gevuld met 24-uurs urine, dus geen bokaal meer.


Vanaf 16 januari 2017 worden ook de nieuwe folders in gebruik genomen en mogen de oude folders niet meer uitgegeven worden.
Nieuwe folders kunnen besteld worden via de website: patiëntenfolders.

« al het nieuws