Nieuws

25-04-17 -Probleem georiënteerd aanvraagformulier met de kleuren van de dop van de bloedafnamebuis


Het probleem georiënteerd aanvraagformulier, dat gericht is op de laboratoriumzorg voor de 1e lijn is herzien. Het is aangepast naar de laatste versie van de Landelijke Eerstelijns Samenwerking Afspraken (LESA formulier). Dit landelijke aanvraagformulier is opgesteld door de betrokken vakverenigingen van huisartsen, klinisch chemisch, hematologisch, microbiologisch en toxicologisch / medicatie laboratorium onderzoek (NHG,NVKC, NVMM en SAN)

Bijna alle laboratoria in Nederland, die werkzaam zijn voor de 1e lijn, werken ermee. Het is een succesvol concept, dat steeds meer wordt toegepast bij de verschillende (elektronische) aanvraag mogelijkheden binnen ziekenhuizen of andere instellingen in de gezondheidszorg.
De opbouw van onze Haagse variant is gelijk gebleven. De inhoud is echter op veel vlakken aangepast naar de geldende werkwijzen en richtlijnen. Hier en daar is er voor onze Haagse situatie een specifieke opzet gekozen.
Nieuw is de toevoeging van een aantal kleurcodes voor het afnemen van de bloedbuizen. Voor de prikposten is dit een praktisch geheugensteuntje voor de medewerkers. Bij iedere bepaling of een pakket van bepalingen staan de kleur van de dop van de af te nemen buis vermeld. Het is ook handig als de huisarts of verloskundige een afspraak heeft gemaakt met het laboratorium om het bloed zelf af te nemen.
Op de achterkant van het formulier staan als vanouds de bepalingen alfabetisch geordend. Hier staan ook een aantal bepalingen, die minder frequent worden aangevraagd en niet op de voorkant zijn opgenomen.
Voor uw gemak kunt u via de website van LabWest deze formulieren ook bestellen, waarop uw naam en adresgegevens al staan afgedrukt. Hoe u dat moet doen, vindt u op de website bij professional / huisartsen / bestellen aanvraagformulier, maar het kan ook rechtstreeks via www.laboratoriumformulier.labwest.nl

« al het nieuws