Nieuws

28-05-18 -INR afname bij de ziekenhuislocaties


Patiënten van de trombosedienst die komen voor INR bepaling kunnen met ingang van heden bij de ziekenhuislocaties (HMC Antoniushove, HMC Westeinde, Haga Leyweg, Haga Sportlaan) tot 14.30 uur (i.p.v. 12.00 uur) terecht .

Ná 14.30 uur is bloedafname voor INR-bepaling helaas niet mogelijk en zult u op een ander moment terug moeten komen.

« al het nieuws