Nieuws

24-07-18 -Bloedafnamepunt Apotheek Waldeck


Vanaf 30 juli kunt u voor uw bloedafname en afgifte van materiaal voor de huisarts, specialist en trombosedienst terecht bij:

Apotheek Waldeck
Alphons Diepenbrockhof 37c
2551 KG Den Haag

Openingstijden: maandag en donderdag: 9.30 - 10.30 uur

« al het nieuws