Nieuws

13-08-18 -Verbeterde meetmethode Vitamine D


Op 15 augustus a.s. gaat LabWest over naar een verbeterde meetmethode voor de 25-OH-Vitamine D bepaling. Deze nieuwe 25-OH-Vitamine D bepaling is op een aantal punten aangepast:

  • Er vindt niet langer kruisreactiviteit plaats met de klinisch inactieve 24,25-dihydroxy Vitamine D3 metaboliet.

  • De bepaling is gestandaardiseerd naar de gouden standaard, te weten de ID-LC-MS/MS methode.

  • Het meetbereik wordt vergroot tot 250 nmol/l (voorheen 175 nmol/l).

Wat betekend dit?
Doordat 24,25-OH Vitamine D niet langer mee gemeten wordt, en de assay beter gestandaardiseerd is, kunnen patiëntspecifieke verschillen gezien worden. De waarden gemeten met de nieuwe methode kunnen daarom ongeveer 10-20% lager uit komen t.o.v. een eerdere meting.
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Dr. I.J.H. van Vlodrop, Klinisch Chemicus Haga Locaties of Dr. J. van de Ven, Klinisch Chemicus HMC locaties.

« al het nieuws