Nieuws

13-08-19 -Heraccreditatie ISO15189


ISO15189 her-accreditatie klinisch chemisch laboratorium en trombosedienst!

Op 29 en 30 januari is de RvA op bezoek geweest voor een herbeoordeling voor onze accreditatie. Eind juli ontvingen we het goede nieuws: de Nederlandse Raad van Accreditatie (RvA) heeft onze ISO accreditatie verlengd. Deze accreditatie geldt voor onze volledige dienstverlening, dus inclusief POCT (point of care testen) en de trombosezorg. Daarnaast zijn we sinds dit jaar ook geaccrediteerd voor ons Internationale Referentielaboratorium voor Enzymen volgens de norm ISO 17025/15195.
In 2015 ontving LabWest, als eerste in de regio, de accreditatie op basis van de norm ISO 15189. Vanaf dat moment werd gestart met een accreditatiecyclus van 4 jaar en hebben we ondertussen 3 controlebezoeken naar tevredenheid doorlopen. Dit jaar was het de eerste keer dat we bezocht werden voor een uitgebreide en kritische audit voor de her-accreditatie van ons laboratorium. Met een team van 7 vakdeskundigen en een teamleider zijn de verschillende onderdelen van onze organisatie en het kwaliteitssysteem gedurende 2 dagen volledig doorgelicht.
De uiteindelijke berichtgeving was dus positief en wij zijn dan ook zeer tevreden met de uitkomst van dit bezoek. Ondanks de drukke periode, zijn alle verbeterpunten snel en adequaat opgepakt en hebben we de kwaliteit van onze diagnostiek opnieuw kunnen bewijzen. We zijn daarom ontzettend trots op alle medewerkers die er voor zorgen dat we kwalitatief hoogstaande diagnostiek blijven leveren.

« al het nieuws