Diagnostisch Toets Overleg

Diagnostisch Toets Overleg door LabWest voor huisartsen

Het Diagnostisch Toets Overleg (DTO) is een moment van intervisie waarbij uw eigen aanvraaggedrag gespiegeld wordt met dat van andere aanvragers. Spiegelinformatie helpt om het aanvraaggedrag te vergelijken met de andere aanvragers in Den Haag e.o. Het DTO heeft als doel om diagnostiek bewuster en gerichter in te zetten.

Hoe is een DTO ingericht:
Een DTO duurt ongeveer 1,5 uur. Het vindt plaats op een door u gekozen locatie. Het is een bijeenkomst van huisartsen van de eigen groepspraktijk of Hagro. Er worden in de regel jaarlijks 2 bijeenkomsten per DTO groep georganiseerd. Veelal worden de DTO’s ingepast in de planning van de FTO’s.
Een DTO bijeenkomst wordt gezamenlijk voorbereid door één van de betreffende huisartsen en één van de laboratoriumspecialisten / klinisch chemici van LabWest.
De organisatie van een DTO vindt plaats op verzoek van de huisartsen. Er zijn geen kosten verbonden aan het DTO. Voor het DTO wordt door de huisartsen accreditatie aangevraagd.

Welke onderwijsvormen zijn er:
Casuïstiek: een casus kan dienen als inleiding op het gekozen onderwerp. Aan de hand hiervan wisselen we onderling ervaringen uit over de aangevraagde diagnostiek en de interpretatie hiervan.

Spiegelinformatie: de spiegelinformatie van de deelnemers staat in het DTO centraal. Van iedere deelnemer worden kenmerken van het aanvraaggedrag in kaart gebracht. Dat betreft het aantal aanvragen en de herhaalfrequentie van de betreffende testen. Voor zover mogelijk wordt de diagnostische opbrengst als een parameter berekend. Hieruit kan worden afgeleid in welk deel van de gevallen een aangevraagde test daadwerkelijk afwijkend was en tot de diagnose heeft bijgedragen. Spiegelinformatie wordt vergeleken met de verschillende vergelijkingsgroepen, zoals de huisartsen van de eigen praktijk, Hagro en de referentiegroep LabWest van huisartsen uit Den Haag e.o. Naast specifieke spiegelinformatie, toegespitst op het gekozen onderwerp, komt ook algemene spiegelinformatie over het aanvraaggedrag aan bod, zoals jaartotalen en de top-20. De spiegelinformatie van iedere individuele deelnemer wordt alleen gebruikt voor de DTO van de betreffende bijeenkomst. LabWest zal dit niet delen met anderen.

Presentatie en discussie: de laboratoriumspecialist / klinisch chemicus geeft een presentatie over het gekozen onderwerp, waarin de NHG-standaarden en andere richtlijnen en / of relevante ontwikkelingen worden besproken. Ook de voorspellende waarde en de kosten van de diagnostiek komen hier aan bod.Tijdens de discussie kunnen werkafspraken worden gemaakt in het te volgen diagnostisch beleid. Indien nodig of gewenst kan na dato een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of de bespreking heeft geresulteerd in een veranderd aanvraaggedrag.

Deelname: wilt u samen met LabWest invulling geven aan het DTO in uw huisartsengroep? Neemt u dan contact op met het secretariaat van LabWest:
E: secretariaat of T: 070 777 0058 / 0059

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies. Hiermee bekijken wij het verkeer op de website. Geeft hieronder aan of dit akkoord is.