Aanvragen

Aanvragen van laboratoriumdiagnostiek

Om dubbele aanvragen te voorkomen zijn niet alleen de uitslagen snel beschikbaar in het ziekenhuisinformatiesysteem, maar is ook te zien welke bepalingen al zijn aangevraagd.
De beschikbare bepalingenpakketten zijn verdeeld over diverse aanvraagformulieren. Hierop zijn niet alle bepalingen voorgedrukt, maar wel de meest voorkomende.
Schriftelijke richtlijnen en patiëntenvoorlichtingsfolders, benodigd ter voorbereiding van bepaalde onderzoeken, zijn te vinden op de pagina informatiefolders

Aanvragen bij klinische patiënten

Alle routine-laboratoriumaanvragen voor de volgende dag moeten vóór 16.00 uur op het laboratorium aanwezig zijn. Nagekomen aanvragen kunnen eventueel tot 06.00 uur op het laboratorium worden afgegeven.
De prikrondes op de Leyweg vinden plaats om 9.00, 13.30 en 16.30 uur.

Aanvragen na 06:00 uur worden alleen in behandeling genomen als:
- het een aanvullende aanvraag is van een reeds aangemelde patiënt voor de ochtendronde
- het een spoedindicatie na 06:00 uur is. Op het aanvraagformulier wordt de indicatie vermeld.

Aanvragen bij poliklinische patiënten

De aanvragen voor poliklinisch onderzoek worden gedaan op het daartoe bestemde formulier. De poliklinische bloedafname is op werkdagen geopend van:
- Locatie Juliana Kinderziekenhuis: 08.30 - 16.30 uur
- Locatie Leyweg: 07.30 - 16.15 uur

Cito-aanvragen

Bij acuut gevaar voor de patiënt kunnen bepalingen cito aangevraagd worden op een apart cito-formulier, mits de naam en het piepernummer van de aanvragend arts vermeld zijn.

Aanvragen in weekend- en avond/nachtdiensten

Gedurende weekend, avond en nacht worden uitsluitend citobepalingen verricht. Deze staan vermeld op het citoformulier.
De bepaling van bloedgassen, ammoniak en lactaat dienen in verband met de zeer beperkte houdbaarheid van het afgenomen materiaal tevoren telefonisch met het laboratorium te worden afgesproken.
Locatie Leyweg pzi 3157.

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies. Hiermee bekijken wij het verkeer op de website. Geeft hieronder aan of dit akkoord is.