Klachtenprocedure

Hoewel de medewerkers van LabWest er naar streven om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling. U kunt de opmerking of klacht eerst bespreken met de medewerker. Als u na dit overleg niet tevreden bent, dan kunt u het meldingsformulier invullen. Ook kunt u uw klacht mondeling, schriftelijk, via E-mail of telefonisch kenbaar maken. De klachtenfunctionaris kan u informatie en advies geven over de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris streeft ernaar om de klacht binnen ene termijn van twee weken af te handelen. Als dit niet mogelijk is, krijgt u hiervan bericht. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan kunt u zich in tweede instantie wenden tot de Landelijke Geschillencommissie waar LabWest zich bij heeft aangesloten.

E: klachtenfunctionaris LabWest.nl