Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

LabWest BV is per 1 januari 2024 juridisch gefuseerd met het HagaZiekenhuis.

De zelfstandige organisatie, waaronder het laboratorium, de bloedafname en de trombosedienst, was al volledig eigendom van het HagaZiekenhuis. De naam LabWest komt op termijn te vervallen.

Door de juridische fusie is ook de klachtenprocedure aangepast.

Heeft u een klacht met betrekking tot het jaar 2023 dan kunt u nog gebruik maken van de procedure op deze website.

Heeft u echter een klacht die betrekking heeft op 2024 dan verwijzen wij u naar de klachtenprocedure van het Hagaziekenhuis.
Klachtenprocedure HagaZiekenhuis

Hoewel de medewerkers van LabWest er naar streven om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling. U kunt de opmerking of klacht eerst bespreken met de medewerker. Als u na dit overleg niet tevreden bent, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris door het meldingsformulier in te vullen. Ook kunt u uw klacht mondeling, schriftelijk, via E-mail of telefonisch kenbaar maken aan onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u informatie en advies geven over de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris streeft ernaar om de klacht binnen een termijn van twee weken af te handelen. Als dit niet mogelijk is, krijgt u hiervan bericht.

Als de geboden oplossing uw klacht naar uw oordeel in onvoldoende mate wegneemt, of u geen prijs stelt op bemiddeling door onze klachtenfunctionaris, dan kunt u via de klachtenfunctionaris uw klacht indienen bij de klachtencommissie van het HagaZiekenhuis. LabWest heeft de klachtencommissie van het HagaZiekenhuis gemachtigd om klachten van LabWest te behandelen.
De directie van LabWest zal zich vervolgens een oordeel vormen over de klacht. Indien u zich niet kunt vinden in dit oordeel over uw klacht, kunt u zich wenden tot de Landelijke Geschillencommissie Zorg.

E: klachtenfunctionaris LabWest.nl

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies. Hiermee bekijken wij het verkeer op de website. Geeft hieronder aan of dit akkoord is.

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda