Antistollingsbehandeling

Aanmelding

Uw behandelend arts heeft u één van de twee antistollingstabletten (hieronder beschreven) voorgeschreven, waarbij controle door de trombosedienst noodzakelijk is. Beide middelen zorgen voor een antistollend effect in het bloed. U wordt daarvoor door de arts aangemeld bij de trombosedienst.

De antistollingstabletten zijn:
Fenprocoumon (= Marcoumar) 3mg
Acenocoumarol (= Sintromitis) 1 mg

De trombosedienst zal met regelmaat de stolling in uw bloed gaan bepalen. Dit is noodzakelijk omdat een aantal factoren zoals ziekte, koorts, andere medicatie, dieet etc. invloed kunnen hebben op de stolling van het bloed.

De behandeling

Zodra de trombosedienst het aanmeldingsformulier van de behandelend arts heeft ontvangen, neemt de trombosedienst contact met u op.

De eerste afspraak is op onze locatie aan de Schrijnwerkersgaarde in Den Haag of bij u thuis. Bij dit bezoek vindt een intakegesprek plaats.

Tijdens dit intakegesprek wordt u geïnformeerd over alle zaken die van belang zijn voor (het waarborgen van) een goede antistollingsbehandeling. Er wordt ook een buisje bloed afgenomen.

Samen met u wordt bekeken welke bloedafnamepost voor u het meest gunstig is voor de vervolgcontroles.

De vervolgcontroles

Voor de vervolg bloedafname controles kunt u terecht op één van onze bloedafnameposten.

Neem u altijd mee: uw laatste doseerkalender (met barcodesticker) en een geldig identiteitsbewijs.

Als u zich laat prikken op een bloedafnamepost in een van de deelnemende ziekenhuizen (zie bloedprikken, openingstijden), dan moet u OOK uw patiëntenpas en patiëntenstickers meenemen.

Uitsluitend op medische indicatie kan de behandelend arts of huisarts de trombosedienst verzoeken om u aan huis te komen prikken. Een schriftelijk doktersattest per kwartaal is hierbij een vereiste.

Als wij aan huis komen prikken, kunt u de medewerker van de trombosedienst tussen 8.00 uur en 14.00 uur verwachten. Een afspraak maken voor een huisbezoek op een bepaalde tijd is helaas niet mogelijk.

Belangrijke informatie

 • Houd uw patiëntnummer bij de hand als u telefonisch contact opneemt met de trombosedienst

 • Bij een bloedafname altijd u uw laatste doseerkalender mee nemen

 • Huisbezoek vindt uitsluitend op medische indicatie plaats (een schriftelijk doktersverklaring is vereist)

 • Neem de tabletten in op een vast tijdstip na 18.00 uur

 • Zorg dat u op de controledag telefonisch bereikbaar bent tussen 15.00 uur en 16.30 uur

 • Dit kunt u ophalen bij uw apotheek

 • Geef uw afwezigheid / vakantieperiode altijd ruim van te voren door.

Waarschuw de dienst telefonisch (bij spoed) of per e-mail

 • Bij ernstig bloedverlies en grote en/of veel blauwe plekken

 • Als de controleafspraak niet door kan gaan

 • Als u mag stoppen met het antistollingsmiddel

 • Als u niet volgens de doseerkalender heeft ingenomen

 • Als u zwanger blijkt te zijn

 • Als u met nieuwe medicijnen start of stopt

 • (als uw apotheek dit aan de trombosedienst doorgeeft, dan hoeft u dit niet te doen)
 • Als u meer dan 38 graden koorts heeft

 • Als u langdurig last heeft van ernstig braken of diarree
 • Uiteraard kunt u in geval van spoed ook de huisarts bellen

Patienteninformatieboekje

De streefwaarden gebieden welke gelden zijn:
- laag: 2.0 - 3.0 INR
- hoog: 2.5 - 3.5 INR

download labwest patientenboekje juli 2023_web.pdf

Informatiebrochure FNT

De FNT (Federatie van Nederlandse Trombosediensten) heeft de informatiebrochure voor patiënten vernieuwd.
U kunt de vernieuwde brochure hier nalezen.

Information for people who use anticoagulants: Englisch text

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies. Hiermee bekijken wij het verkeer op de website. Geeft hieronder aan of dit akkoord is.

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda