Bloedafname aan huis

Bloedafname aan huis

De procedure voor een bloedafname aan huis is voor alle locaties van LabWest geharmoniseerd. Wij verzoeken u de aanvraag voor een bloedafname aan huis via Zorgdomein in te dienen. In uitzonderlijke gevallen kunt u gebruik maken van het specifieke aanvraagformulier voor thuis afnames. De gehele procedure kunt u hieronder nalezen.

download 20210218 Bijlage Procedure aan huis afname_versie 3.pdf

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda