Uitslagen laboratoriumonderzoek

Uitslagen poliklinisch onderzoek

Het tijdstip van de rapportage van poliklinisch onderzoek is zo gekozen dat de te verzenden rapporten zo compleet mogelijk zijn. Wanneer echter na 5 dagen nog uitslagen ontbreken, zal desondanks een rapport worden gegenereerd, waarbij op de plaats van de ontbrekende uitslag "volgt" is vermeld.

Elke keer dat één of meer uitslagen beschikbaar komen wordt het verder gecompleteerde, cumulatieve rapport nogmaals afgedrukt met niet eerder bekende uitslag(en) vet afgedrukt.
Verzending vindt plaats via de interne post.

Uitslagen klinisch onderzoek

  • Uitslagen van routine onderzoek zijn beschikbaar binnen een uur tot enkele dagen (afhankelijk van het onderzoek).

  • Op de locatie Leyweg wordt de papieren rapportage aan het eind van de middag (uiterlijk 16.00 uur) door medewerkers van Lab West bij de balie van de afdelingen afgegeven.

  • Op de locatie Juliana Kinderziekenhuis wordt de rapportage op de klinische afdelingen geprint.

Cito-uitslagen

Cito bepalingen worden binnen een zo kort mogelijke tijd verwerkt en direct in het Laboratorium Informatie Systeem ingevoerd.

Elektronische uitslagen

Elektronische uitslagen zijn direct na autorisatie beschikbaar via de HagaPortal. Uitslagen ten behoeve van huisartsen worden elektronisch verstuurd door middel van Edifact.

Referentiewaarden

De op het rapport vermelde referentiewaarden zijn specifiek voor de leeftijd en het geslacht van de patiënt.

Rapportage

Alle geautoriseerde uitslagen van laboratoriumonderzoek zijn te raadplegen via de HagaPortal.
Het KCHL verstuurt de papieren rapportage voor klinische patiënten naar de afdeling waar de patiënt verblijft. Voor poliklinische patiënten wordt het rapport verstuurd naar de aanvrager en op verzoek aan medebehandelaars.

Actiegrenzen

Sterk afwijkende uitslagen die direct medisch handelen vereisen (bijvoorbeeld hyperkaliëmie) worden aan de aanvrager doorgebeld. Degene die de uitslag(en) aanneemt, wordt verzocht om altijd de waarden te herhalen teneinde fouten te voorkomen.

Opvragen uitslagen

Voor informatie, waaronder het opvragen van uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen met:
070 - 210 2326: poliklinisch
070 - 210 1925: klinisch

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies. Hiermee bekijken wij het verkeer op de website. Geeft hieronder aan of dit akkoord is.