Algemene informatie

LabWest

LabWest verricht onderzoek in onder andere bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Deze onderzoeken worden aangevraagd door de zorgverlener, dit kan een (huis)arts, medisch specialist of verloskundige zijn.


Kijken naar stoffen in het lichaam
Er wordt specifiek gekeken naar stoffen die van nature in het lichaam voorkomen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan zouten, enzymen en stofwisselingsproducten. Indien er teveel of juist te weinig van deze stoffen worden aangetroffen, kan dit verband houden met bepaalde ziektes. Met de uitslagen van de tests kan de zorgverlener een bepaalde ziekte uitsluiten of juist aantonen.


Laboratoriumonderzoek
Het is zelfs mogelijk bepaalde ziektebeelden in een vroegtijdig stadium op te sporen met behulp van een uitgebreid laboratoriumonderzoek. Ook kan soms een prognose van het ziektebeloop worden geven.

Wanneer is uw uitslag bekend?

De periode tussen het tijdstip dat uw behandelend arts een onderzoek aanvraagt en het tijdstip waarop uw uitslag bekend is bij uw behandelend arts noemen we de doorlooptijd.
Informatie hierover kunt u hier nalezen.
Sterk afwijkende uitslagen die direct medisch handelen vereisen worden door ons aan uw behandelend arts doorgebeld. Uw behandelend arts zal hier vervolgens actie op ondernemen.

Vragen

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met één van de locaties van LabWest

Locatie Leyweg: 070 - 210 2326
Locatie trombosedienst: 070 - 372 0372

Privacy

LabWest neemt de uiterste zorg in acht met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wij houden ons strikt aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere in ons land geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Onze volledige privacyverklaring kunt u hier nalezen.

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies. Hiermee bekijken wij het verkeer op de website. Geeft hieronder aan of dit akkoord is.

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda