Zelfmanagement

Tropaz

Voor het doorgeven van uw INR-waarden en digitale inzage in uw doseerkalender maakt u gebruik van het webportaal Tropaz. Meer informatie kunt u hier vinden.

Overgaan op zelfmeten

Als u langdurig (meer dan zes maanden) orale antistolling moet gebruiken, kunt u onder bepaalde voorwaarden leren hoe u deze controle zelf kunt uitvoeren.

Zelfmanagement/zelfmeten is meten van de INR met behulp van een zelfmeettoestel. Een -via een vingerprik- verkregen druppel bloed wordt op een meetstrip in het toestel aangebracht. Het zelfmeettoestel meet vervolgens de INR. Het toestel krijgt u in bruikleen van de trombosedienst. Tijdens twee trainingen leert u hoe u met het zelfmeettoestel moet omgaan en wat er verder van u verwacht wordt. Een demonstratiefilmpje over het gebruik van het zelfmeettoestel en over het zelfmeten is te zien op de website Leven met trombose: www.levenmettrombose.nl en ik meet zelf

Controle op de prikpost of aan huis is niet meer nodig. U kunt ook voortaan tijdens verblijf elders (vakantie) zelf uw INR bepalen.

De gemeten INR geeft u door aan de trombosedienst en vervolgens krijgt u dezelfde dag uw doseringsschema digitaal opgestuurd.

Ga hier naar het digitale aanmeldingsformulier zelfmeten.

Hieronder vindt u de bijbehorende informatie waarnaar op het digitale aanmeldingsformulier verwezen wordt.

download Informatiemap zelfmanagement voor patiënten LabWest (Versie 7) (002).pdf

Bereikbaarheid zelfmanagement

T: 070 - 372 0372 of E: zelfmeet@labwest.nl
U kunt dit nummer bellen als u vragen heeft over zelfmanagement op werkdagen tussen 8.00 - 13.00 uur en 13.30 -16.30 uur.

Op zaterdag, zondag en feestdagen is de dienst gesloten.

Alleen voor spoedeisende / dringende vragen is een medewerker bereikbaar van 16.00 uur - 17.00 uur op telefoonnummer:
06 - 53 31 87 96.

Voor zeer dringende gevallen adviseren wij u om contact op te nemen met uw huisarts of huisartsendienst (telefoonnummer 070 - 3469 669). Deze kan, zo nodig, contact opnemen met de dienstdoende arts van de trombosedienst.

Interessante links

Tips voor de vingerprik

Heeft u moeite met de vingerprik of wilt u zeker weten dat u de vingerprik op de meest ideale manier uitvoert? Download het formulier 'Tips voor de vingerprik'.

download Tips voor de vingerprik okt 2013.pdf