Zelfmanagement

Tropaz

Voor het doorgeven van uw INR-waarden en digitale inzage in uw doseerkalender maakt u gebruik van het webportaal Tropaz. Meer informatie kunt u hier vinden.

Overgaan op zelfmeten

Als u langdurig (meer dan zes maanden) orale antistolling moet gebruiken, kunt u onder bepaalde voorwaarden leren hoe u deze controle zelf kunt uitvoeren.

Zelfmanagement/zelfmeten is meten van de INR met behulp van een zelfmeettoestel. Een -via een vingerprik- verkregen druppel bloed wordt op een meetstrip in het toestel aangebracht. Het zelfmeettoestel meet vervolgens de INR. Het toestel krijgt u in bruikleen van de trombosedienst. Tijdens twee trainingen leert u hoe u met het zelfmeettoestel moet omgaan en wat er verder van u verwacht wordt. Een demonstratiefilmpje over het gebruik van het zelfmeettoestel en over het zelfmeten is te zien op de website Leven met trombose: www.levenmettrombose.nl en ik meet zelf

Controle op de prikpost of aan huis is niet meer nodig. U kunt ook voortaan tijdens verblijf elders (vakantie) zelf uw INR bepalen.

De gemeten INR geeft u door aan de trombosedienst en vervolgens krijgt u dezelfde dag uw doseringsschema digitaal opgestuurd.

Ga hier naar het digitale aanmeldingsformulier zelfmeten.

Hieronder vindt u de bijbehorende informatie waarnaar op het digitale aanmeldingsformulier verwezen wordt.

download Informatiemap zelfmanagement voor patiënten LabWest (Versie 14).pdf

Bereikbaarheid zelfmanagement

T: 070 - 372 0372 of E: zelfmeet@labwest.nl
U kunt dit nummer bellen als u vragen heeft over zelfmanagement op werkdagen tussen 8.00 - 12.30 uur en 14.00 -16.30 uur.

Telefonische bereikbaarheid buiten openingstijden


Op zaterdag, zondag en feestdagen is de dienst gesloten.

Na 16.30 uur en tijdens zaterdag, zon- en feestdagen is de trombosedienst uitsluitend
bereikbaar voor spoedgevallen.

Via telefoonnummer 071- 52 62 449 kunt u van maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur
en op zaterdag tot 17.00 uur een bericht inspreken als u geen doseerkalender heeft ontvangen of een andere spoedvraag wilt stellen. U wordt dan teruggebeld n.a.v. uw ingesproken bericht.

Van maandag t/m vrijdag na 16.30 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen is uitsluitend voor ernstige
spoedgevallen, zoals bloedingen, een arts van de trombosedienst via 071- 52 62 449 bereikbaar.
U kunt in dat geval ook contact opnemen met uw huisarts.

Interessante links

Tips voor de vingerprik

Heeft u moeite met de vingerprik of wilt u zeker weten dat u de vingerprik op de meest ideale manier uitvoert? Download het formulier 'Tips voor de vingerprik'.

download Tips voor de vingerprik okt 2020.pdf

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda