Algemene informatie

Algemene informatie

Lab West is een organisatie, die is ontstaan uit een drietal gerenommeerde diagnostische instituten:

1) Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium van het HagaZiekenhuis
2) Het Klinisch Chemisch Laboratorium van Medisch Centrum Haaglanden
3) De Stichting Regionale Trombosedienst ’s Gravenhage

De bijna 300 medewerkers van Lab West verrichten jaarlijks meer dan 1 miljoen bloedafnames. In de afgenomen materialen worden door hen meer dan 8 miljoen tests uitgevoerd. De uitslagen van deze analyses helpen verschillende soorten zorgprofessionals bij het stellen van de juiste diagnose of bij het vervolgen van een ziekteproces.

Accreditatie

De drie oorspronkelijke organisaties waaruit LabWest is ontstaan hadden alle drie afzonderlijk hun eigen accreditatie door het CCKL (Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg).

Na een lange en intensieve voorbereiding ontving LabWest in oktober 2014 de Raad voor Accreditatie. Tijdens dit driedaagse bezoek werden alle locaties bezocht en werden alle organisatie onderdelen getoetst aan de laatste (internationale) eisen voor medische laboratoria.

Met plezier kunnen wij u informeren dat begin 2015 de Raad voor de Accreditatie aan LabWest de ISO 15189 accreditatie heeft toegekend. Deze accreditatie geldt voor de volledige dienstverlening, dus inclusief de POCT (een methode om een laboratoriumtest uit te voeren naast of in de buurt van het bed van de patiënt) en de trombosezorg.

Met deze accreditatie stapt LabWest over van de oude Nederlandse CCKL norm naar de (strengere) internationale kwaliteitsnorm. Deze overstap is voor alle medische laboratoria de komende jaren verplicht. LabWest hoort bij de groep die als eerste de overstap weet te maken.
Door het nieuwe – en nu geaccrediteerde – kwaliteitssysteem stapt LabWest over naar een praktijk van reduceren van risico’s, continue verbeteringen en preventieve acties. Hiermee kan de patiëntenzorg steeds verder verbeterd worden.

LabWest staat bij de Raad voor Accreditatie geregistreerd onder nummer M027.