Algemene informatie

Algemene informatie

Wat is LabWest?
Lab West is een laboratorium en expertisecentrum voor klinisch-chemische en hematologische diagnostiek voor ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, ouderenzorg en trombosezorg. Daarnaast is LabWest het enige internationale referentielaboratorium voor enzymbepalingen in Nederland. Het verzorgingsgebied van LabWest is Den Haag en de regio Haaglanden. Patiënten kunnen bij een groot aantal prik- en serviceposten terecht voor bloedafname en INR-bepalingen.

De circa 180 medewerkers van LabWest verrichten jaarlijks meer dan 600.000 bloedafnames. In de afgenomen materialen voeren zij gemiddeld meer dan 4 miljoen tests uit. De uitslagen van deze analyses helpen verschillende soorten zorgprofessionals bij het stellen van de juiste diagnose of bij het vervolgen van een ziekteproces.

LabWest is geaccrediteerd sinds januari 2015. Bij de Raad voor Accreditatie staat LabWest geregistreerd onder nummer M027. Deze accreditatie geldt voor de volledige dienstverlening, dus inclusief de POCT (point-of-care, een methode om een laboratoriumtest uit te voeren naast of in de buurt van het bed van de patiënt) en de trombosezorg.

Laatste ontwikkelingen

In de tussentijd fuseerden de beide aandeelhouders van LabWest, de Stichting Medisch Centrum Haaglanden (MCH) en de stichting HagaZiekenhuis met nieuwe fusiepartners waardoor zij ieder over twee laboratoriumorganisaties beschikten. Daarom is besloten de laboratoriumactiviteiten van LabWest weer onder te brengen bij de ziekenhuizen van de aandeelhouders, zodat die samen kunnen gaan met de overige laboratoriumactiviteiten binnen de gefuseerde organisaties: het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en de Reinier Haga Groep (RHG).

Per 1 februari 2019 zijn de laboratorium-activiteiten op de locaties Lijnbaan (HMC Westeinde) en Burgemeester Banninglaan (HMC Antoniushove) ondergebracht bij HMC. LabWest heeft met ingang van die datum de werkzaamheden van deze bedrijfsonderdelen op deze locaties beëindigd.

De activiteiten op de LabWest-locaties Els Borst Eilersplein (Hagaziekenhuis locatie Leyweg), Sportlaan (HagaZiekenhuis locatie Sportlaan), de trombosedienst en het referentielaboratorium zullen tot medio 2019 voorgezet blijven worden vanuit LabWest. Het voornemen is daarna het resterende deel van LabWest samen te laten gaan met de laboratoriumactiviteiten binnen de RHG-koepel.

Ontstaansgeschiedenis

LabWest is in 2011 opgericht vanuit de wens de laboratoriumdiagnostiek te concentreren binnen één efficiënt opererende organisatie. De expertise van de volgende drie gerenommeerde diagnostische instituten is toen samengebracht binnen LabWest B.V.:
1) Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium van het HagaZiekenhuis
2) Het Klinisch Chemisch Laboratorium van Medisch Centrum Haaglanden
3) De Stichting Regionale Trombosedienst ’s Gravenhage