Tijden

Locaties

Een geografisch overzicht van onze bloedafname posten met openingstijden vindt u op de pagina locaties

Hieronder vindt u per werkdag een overzicht van onze bloedafname posten in de regio inclusief de openingstijden op de betreffende werkdag.

Voor trombosedienstpatiënten geldt:

  • LabWest bloedafname locaties: u hoeft geen afspraak te maken

  • HMC bloedafname locaties: afspraak maken via MijnHMC

  • RdGG bloedafname locaties: afspraak maken via RHMDC

Wachttijden

Door het afsprakensysteem zijn in principe de wachttijden beperkt. Een behandelend arts kan in uitzonderlijke situaties een patiënt zonder afspraak doorverwijzen.

Indien u voor het onderzoek nuchter moet zijn, geldt dit voor alle tijdstippen.

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda