Achtergrondinformatie

Meer weten?

Wij verwijzen u graag naar de hieronder vermelde websites waar u meer kunt vinden over de achtergrond van de analyses die wij uitvoeren.


Websites met meer informatie over trombose

Tarieven

LabWest hanteert in principe de tarieven zoals vastgesteld door de NZA. Deze kunt u terugvinden op www.nza.nl