1. DAVAH en diagnostiek voedsel allergie

Inleiding

Patiënten komen regelmatig met klachten bij u als huisarts en vragen zich af of dit komt door een allergie voor bepaalde voedingsmiddelen. Voor u is dat een lastige vraag. Klachten die betrekking hebben op voedselallergie zijn namelijk heel breed. Zij variëren van klachten van het maagdarmstelsel (AOS en diarree), huid (eczeem, urticaria, petechiën) en ademhalingswegen.

Bij verdenking vraagt u een screening op voedselallergie aan. De uitslagen kunnen echter een positieve uitslag opleveren voor voedingsmiddelen waarvan de patiënt geen last heeft. Dit is toe te schrijven aan kruisreactiviteit van (asymptomatische) antistoffen tegen andere verwante allergenen. Deze uitslagen zijn dan verwarrend. De patiënt denkt dat hij/zij allergisch is en vermijd dan dit voedsel terwijl dit niet nodig is.

Een nieuwe werkwijze zorgt ervoor, dat de Diagnostiek van Atopische Voedsel Allergie in de Huisartsenpraktijk (DAVAH) verbetert en tegen minder kosten plaats kan vinden. Deze hogere kwaliteit wordt gerealiseerd aan de hand van een vernieuwende strategie. Er wordt gebruik gemaakt van de combinatie van een gerichte anamnese door de huisarts en bloedonderzoek m.b.v. specifieke allergeen componenten door het laboratorium. De anamnese vindt gericht plaats aan de hand van een (elektronisch / app) dagboek dat de patiënt over zijn voedsel bijhoudt. De anamnestische vragen zijn gebaseerd op richtlijnen over atopische voedsel allergie.

Voor de onderbouwing wordt naar de begeleidende pagina’s op deze website verwezen.

Werkwijze

1e consult
Patiënt meldt zich op het spreekuur. Op basis van de klachten concludeert u dat hier mogelijk sprake is van een voedsel allergie.
U verwijst de patiënt naar de LabWest website onder Patiënt / Dagboek voedselallergie. Hier wordt het (elektronische) dagboek gedurende 14 dagen bijgehouden. Het is zowel via een PC, tablet of smartphone app toegankelijk. Per dag / maaltijd vult de patiënt in wat per maaltijd is gegeten. Daarbij geeft de patiënt aan of en welke klachten er zijn geweest. Na 14 dagen wordt het dagboek afgesloten. U krijgt een exemplaar op het door u aangegeven e-mailadres toegestuurd.

Wijs de patiënt erop, dat er geen kosten verbonden zijn aan dit onderzoek.

2e langere consult
De patiënt maakt een nieuwe afspraak. U neemt samen het ingevulde dagboek door. Op basis hiervan concludeert u of er sprake is van een atopische voedselallergie. U doet dat op geleide van:

  • Door de patënt ingevulde dagboek, dat per e-mail aan u is toegestuurd

  • Anamnestisch aanvraagformulier DAVAH project

  • Indien er GEEN verdenking is op een atopische voedselallergie en GEEN laboratoriumonderzoek nodig is, dan moet dit ingevulde formulier opgestuurd worden naar DAVAH project

  • Indien er WEL verdenking is op een atopische voedselallergie en WEL laboratoriumonderzoek nodig is, dan het aanvraagformulier verder invullen met gewenste IgE tegen specifieke allergenen

  • Geef het ingevulde aanvraagformulier aan de patiënt mee voor bloedafname en nader laboratorium onderzoek naar IgE tegen specifieke allergenen

Mochten de testen positief zijn voor het aangevraagde allergeen, dan wordt door het laboraotrium onderzocht tegen welke schadelijke componenten van het allergeen de antistoffen gericht zijn.

3e consult
Patiënt maakt een nieuwe afspraak om de resultaten van het laboratorium onderzoek te bespreken.
Op basis hiervan maakt u samen met de patiënt beleid over het in te nemen voedsel.

Vergoedingen DAVAH project

Het DAVAH project wordt door zorgverzekeraar CZ ondersteund, als zorg vernieuwing C3 gelden. Een vergoeding van € 50 per patiënt wordt aan de huisarts uitgekeerd. Dit bedrag dekt de kosten voor een intakegesprek van minder dan 20 minuten, een evaluatie gesprek van het dagboek van 20 minuten en een derde gesprek van minder dan 20 minuten waarin de resultaten van het laboratoriumonderzoek worden besproken.
Voor het laboratoriumonderzoek wordt € 32,60 per patiënt vergoed.
De verrekeningen moet via de huisarts plaats vinden. CZ keert aan de huisarts € 82,60 uit.
Hiervan is €50 voor de huisarts zelf en € 32,60 wordt aan het laboratorium uitgekeerd.
Er worden GEEN kosten bij de patiënt in rekening gebracht

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies. Hiermee bekijken wij het verkeer op de website. Geeft hieronder aan of dit akkoord is.