1. DAVAH en diagnostiek voedsel allergie

Inleiding

Patiënten komen regelmatig met klachten bij u als huisarts en vragen zich af of dit komt door een allergie voor bepaalde voedingsmiddelen. Voor u is dat een lastige vraag. Klachten die betrekking hebben op voedselallergie zijn namelijk heel breed. Zij variëren van klachten van het maagdarmstelsel (AOS en diarree), huid (eczeem, urticaria, petechiën) en ademhalingswegen.

Bij verdenking vraagt u een screening op voedselallergie aan. De uitslagen kunnen echter een positieve uitslag opleveren voor voedingsmiddelen waarvan de patiënt geen last heeft. Dit is toe te schrijven aan kruisreactiviteit van (asymptomatische) antistoffen tegen andere verwante allergenen. Deze uitslagen zijn dan verwarrend. De patiënt denkt dat hij/zij allergisch is en vermijd dan dit voedsel terwijl dit niet nodig is.

Een nieuwe werkwijze zorgt ervoor, dat de Diagnostiek van Atopische Voedsel Allergie in de Huisartsenpraktijk (DAVAH) verbetert en tegen minder kosten plaats kan vinden. Deze hogere kwaliteit wordt gerealiseerd aan de hand van een vernieuwende strategie. Er wordt gebruik gemaakt van de combinatie van een gerichte anamnese door de huisarts en bloedonderzoek m.b.v. specifieke allergeen componenten door het laboratorium. De anamnese vindt gericht plaats aan de hand van een (elektronisch / app) dagboek dat de patiënt over zijn voedsel bijhoudt. De anamnestische vragen zijn gebaseerd op richtlijnen over atopische voedsel allergie.

Voor de onderbouwing wordt naar de begeleidende pagina’s op deze website verwezen.

download Aanvraagformulier voedselallergie.pdf

Werkwijze

1e consult
Patiënt meldt zich op het spreekuur. Op basis van de klachten concludeert u dat hier mogelijk sprake is van een voedsel allergie.
U verwijst de patiënt naar de LabWest website waar het (elektronische) dagboek ( PC, tablet of smartphone app.) gedurende 14 dagen bijgehouden wordt. Per dag / maaltijd vult de patiënt in wat hij per maaltijd heeft gegeten. Daarbij geeft de patiënt aan of en welke klachten hij heeft gehad. Na 14 dagen sluit hij het dagboek af. U krijgt een exemplaar hiervan per mail toegestuurd.

2e langere consult
De patiënt maakt een nieuwe afspraak. Samen met hem/haar neemt u het ingevulde dagboek door. Op basis hiervan concludeert u of er sprake is van een atopische voedselallergie. U doet dat op geleide van het anamnestische aanvraagformulier atopische voedselallergie voor specifieke allergenen, welke u hiernaast kunt downloaden. U geeft antwoord op de gestelde vragen. Onderbouwing van de gestelde vragen treft u elders op deze afdeling van de website. En geeft aan op welke voedselallergeen specifiek onderzoek moet worden uitgevoerd.
U geeft het ingevulde aanvraagformulier mee aan de patiënt voor bloedafname.
Mochten de testen positief zijn voor het aangevraagde allergeen, dan wordt door het laboratorium onderzocht tegen welke schadelijke componenten van het allergeen de antistoffen gericht zijn.

3e consult
Patiënt maakt een nieuwe afspraak om de resultaten van het laboratorium onderzoek te bespreken.
Op basis hiervan maakt en samen met de patiënt beleid over het in te nemen voedsel.

Vergoedingen DAHVAH project

Het DAHVAH project wordt door zorgverzekeraar CZ ondersteund, als zorg vernieuwing C3 gelden. Een vergoeding van € 50 per patiënt wordt aan de huisarts uitgekeerd. Dit bedrag dekt de kosten voor een intakegesprek van minder dan 20 minuten, een evaluatie gesprek van het dagboek van 20 minuten en een derde gesprek van minder dan 20 minuten waarin de resultaten van het laboratoriumonderzoek worden besproken.
Voor het laboratoriumonderzoek wordt € 32,60 per patiënt vergoed.
De verrekeningen moet via de huisarts plaats vinden. CZ keert aan de huisarts € 82,60 uit.
Hiervan is €50 voor de huisarts zelf en € 32,60 wordt aan het laboratorium uitgekeerd.
Er worden GEEN kosten bij de patiënt in rekening gebracht