POCT

LabWest BV is per 1 januari 2024 juridisch gefuseerd met het HagaZiekenhuis.

De zelfstandige organisatie, waaronder het laboratorium, de bloedafname en de trombosedienst, was al volledig eigendom van het HagaZiekenhuis. De naam LabWest komt op termijn te vervallen.

De informatie betreffende de POCT kunt u terugvinden via onderstaande link:

POCT.


Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies. Hiermee bekijken wij het verkeer op de website. Geeft hieronder aan of dit akkoord is.