POCT

Point of Care Testing (POCT)

De laatste jaren is het uitvoeren van diagnostiek direct naast de patiënt erg in opkomst. Voordelen zijn dat het resultaat snel beschikbaar is en dat vaak kan worden volstaan met een vingerprik. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de glucosemeter, maar inmiddels kunnen antistolling (PT-INR), het hemoglobinegehalte en vele andere analyses als point of care testen aangeboden worden. POCT kan daarmee een nuttige aanvulling zijn op de huidige diagnostiek. Aandachtspunten zijn de meestal hogere kosten t.o.v. routinediagnostiek en de juiste omgang met de bloedmonsters en apparatuur.
Verkeerd gebruik van deze testen kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben, een aantal casus met slechte afloop zijn inmiddels beschreven. Dit heeft ertoe geleid dat ziekenhuizen, IGZ en belanghebbende organisaties (o.a. Nederlands Huisarts Genootschap en Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en laboratoriumgeneeskunde) sterk adviseren om het beheer van POCT onder supervisie van een ISO- of CCKL-geaccrediteerd laboratorium uit te voeren. LabWest is als een van de eerste laboratoria in Nederland geaccrediteerd voor de ISO-22870 POCT richtlijn.

Het POCT-team van LabWest heeft ruime ervaring met POCT en daarmee kennis over o.a. de analytische kwaliteit van POCT-apparatuur, de scholing van gebruikers en implementatietrajecten. LabWest ontzorgt u in dit proces, is verantwoordelijk voor de keuze van de apparatuur en draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitslag. Indien u of uw afdeling interesse heeft om een bepaalde diagnostische behoefte via een POC-test in te vullen, dan kunt u contact opnemen met de klinisch chemicus die POCT als aandachtsgebied heeft.

LabWest verhoogt kwaliteit Point of Care bij huisartsen

Huisartsen doen steeds vaker een Point of Care-bepaling (POCT). Fijn voor de patiënt die direct de diagnose en een adequate therapie krijgt. Maar de huisarts krijgt er wel een beheervraagstuk bij. Om dat te voorkomen, heeft LabWest een ICT-oplossing: de uitslag van een POCT-test komt direct in het dossier van de patiënt.
Lees het hele bericht op de nieuwspagina

Daarnaast biedt LabWest op het gegied van POCT:

 • Apparatuur in bruikleen

 • Onderhoud apparatuur

 • Beheer van de benodigde verbruiksartikelen

 • Controle op juiste werking

 • Training gebruikers en bevoegdheid verklaringen

 • Bekwaamhouden van de gebruikers

 • Koppeling van apparatuur aan LIS / ZIS

 • Interne audits met betrekking tot de POCT op de afdeling

 • POCT gebruikerscommissie

Aanbod laboratorium bepalingen POCT

 • Glucose

 • Hemoglobine

 • INR

 • Activated Clotting Time (ACT) voor Heparine antistolling

 • Bloedgassen (evt. met natrium, kalium, geïoniseerd calcium)

 • HbA1c

 • In de nabije toekomst CRP en WBC

Informatie

Voor algemene informatie met betrekking tot POCT kunt u contact opnemen met

Dr. Ing. M.J.T. (Marjan) Veuger, Klinisch Chemicus: m.veuger@labwest.nl

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies. Hiermee bekijken wij het verkeer op de website. Geeft hieronder aan of dit akkoord is.