Overige specialisten

Overige specialisten

Ook voor andere zorgverleners biedt Lab West laboratoriumdiagnostiek aan. Hierbij valt te denken aan tandartsen, allergologen, veterinair geneeskundigen etc.