Contactinformatie

HagaZiekenhuis, locaties Leyweg en Sportlaan
Telefoonnummers voor aanvragers:
Poliklinische aanvragen en uitslagen 070 - 210 2326
Klinische aanvragen en uitslagen 070 - 210 1925

Dienstdoend klinisch chemicus 070 - 210 4953


Trombosedienst
Voor contact met de trombosedienst (vragen, mededeling, opmerking) kunt u bellen naar 070 - 372 0372 of mail naar: trombosedienst@labwest.nl
U kunt dit nummer bellen voor organisatorische, verpleegkundige en medische zaken op werkdagen tussen 8.00 uur – 16.30 uur.

Alle informatie met betrekking tot de trombosedienst kunt u hier na lezen.


Algemeen
Heeft u een algemene vraag stuur dan een email aan: info@labwest.nl

Post kunt u richten aan:
Secretariaat LabWest
Postbus 1773
2280 DT Rijswijk