Bereikbaarheid

Contactgegevens

Bezoekadres
LabWest, locatie trombosedienst, Maanweg 174, 2516 AB Den Haag
(afdeling 4 west)

Postadres
Locatie Trombosedienst, Postbus 1773, 2280 DT Rijswijk

Telefoon

Voor algemene informatie kunt u bellen naar:
070 - 372 0389 of 070 - 372 0372

Aanmelden en afmelden

Het aanmelden en afmelden van patiënten kunt alleen schriftelijk doen. Op de pagina formulieren vindt u alle benodigde formulieren. Volledig ingevulde formulieren kunt u mailen naar:
trombosedienst@labwest.nl

Telefonische bereikbaarheid buiten openingstijden

Uitsluitend voor zorgverleners (huisartsen, SMASH, specialisten, apothekers, tandartsen) is in noodgevallen buiten kantooruren (vanaf 16.30 uur - 08.00 uur, de volgende dag), in het weekend en op feestdagen een trombosedienst-arts bereikbaar (via telefoonnummer 071 - 52 64 793) voor vragen over patiënten die onder behandeling zijn van de trombosedienst of met algemene vragen betreffende (anti)stolling.

Bovenstaand telefoonnummer is niet bestemd voor patiënten.

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda