Bereikbaarheid

Contactgegevens

Bezoekadres
LabWest, locatie trombosedienst, Sportlaan 600, 2566 MJ Den Haag
(afdeling 4 west)

Postadres
Locatie Trombosedienst, Postbus 1773, 2280 DT Rijswijk

Telefoon

Voor algemene informatie kunt u bellen naar:
070 - 372 0389

Aanmelden en afmelden

Het aanmelden en afmelden van patiënten kunt alleen schriftelijk doen. Op de pagina formulieren vindt u alle benodigde formulieren. Volledig ingevulde formulieren kunt u faxen naar:
F:070 - 394 2077

Buiten kantooruren en in het weekend

Uitsluitend voor zorgverleners (huisartsen, SMASH, specialisten, apothekers, tandartsen) is in noodgevallen buiten kantooruren (vanaf 16.30 uur - 08.00 uur, de volgende dag), in het weekend en op feestdagen een trombosedienst-arts bereikbaar (via telefoonnummer 070 - 210 0000) met vragen over patiënten die onder behandeling zijn van de trombosedienst of met algemene vragen betreffende (anti)stolling.

Bovenstaande telefoonnummers zijn niet bestemd voor patiënten.

Voor dringende / spoedeisende vragen kunnen patiënten ’s avonds, in het weekend en op feestdagen contact opnemen met de huisarts, SMASH of SEH. In het weekend (zaterdag en zondag) en op feestdagen is een medewerker van de trombosedienst bereikbaar van 16.00 uur - 17.00 uur via
telefoonnummer 06 - 53 31 87 96 (staat ook vermeld op de homepagina voor Patiënten/trombosedienst)