Bereikbaarheid

Contactgegevens

Bezoekadres
LabWest, locatie trombosedienst, Sportlaan 600, 2566 MJ Den Haag
(afdeling 4 west)

Postadres
Locatie Trombosedienst, Postbus 1773, 2280 DT Rijswijk

Telefoon

Voor algemene informatie kunt u bellen naar:
070 - 372 0389

Aanmelden en afmelden

Het aanmelden en afmelden van patiënten kunt alleen schriftelijk doen. Op de pagina formulieren vindt u alle benodigde formulieren. Volledig ingevulde formulieren kunt u faxen naar:
F: 070 - 394 2077

Telefonische bereikbaarheid buiten openingstijden

Uitsluitend voor zorgverleners (huisartsen, SMASH, specialisten, apothekers, tandartsen) is in noodgevallen buiten kantooruren (vanaf 16.30 uur - 08.00 uur, de volgende dag), in het weekend en op feestdagen een trombosedienst-arts bereikbaar (via telefoonnummer 071 - 52 64 793) voor vragen over patiënten die onder behandeling zijn van de trombosedienst of met algemene vragen betreffende (anti)stolling.

Bovenstaand telefoonnummer is niet bestemd voor patiënten.