Monstername

Klinische patiënten

Door het KCHL wordt in drie prikrondes bloed afgenomen. Aanvragen voor deze rondes worden via het aanvraagformulier ingediend. Op het formulier moet een indicatie vermeld worden en de datum en tijd van de prikronde.

Buiten deze prikronden wordt het bloed door de afdelingen zelf geprikt en op het laboratorium afgeleverd. De monsters dienen te zijn voorzien van relevante gegevens: naam, voorletters, geboortedatum, afdeling, datum en eventueel tijdstip afname, of klein patiëntidentificatie etiket. Tevens dient een ingevuld aanvraagformulier toegevoegd te zijn. Aangeboden monsters die niet op een (juiste) wijze geïdentificeerd zijn, kunnen door het laboratorium niet in behandeling worden genomen, vanwege het risico van patiënten- of monsterwisseling.
Op bepaalde uren kan op locatie Leyweg, alleen voor cito bloedafnames, gebruik gemaakt worden van de "prikdienst".

Op de locatie Leyweg is de prikdienst op de volgende tijden bereikbaar via pzi 3103:
- Werkdagen: 16.30 - 23.00 uur
- Zaterdag : 08.00 - 23.00 uur
- Zondag : 08.00 - 23.00 uur.

Bloedmonsters die op de Leyweg tussen 16.45 uur en 08.00 uur op het laboratorium aangeboden worden, moeten via PZI 3157 aan de dienstdoende analist gemeld worden.

Bloedgassen

Locatie Leyweg: bloedgasanalyses moeten 's nachts via de pieper van de dienstdoende analist van tevoren gemeld worden. Afname geschiedt altijd door de arts. De monsters dienen zo snel mogelijk (binnen 10 minuten) naar het KCHL gebracht te worden.

Urines

Voor algemeen urine-onderzoek geldt dat een portie urine zo vers mogelijk dient te zijn (na mictie binnen 1 uur op het laboratorium). Bij voorkeur ontvangen wij een ochtendurine.
De afdelingen dienen voor de bepalingen uit 24-uurs urine de gehele hoeveelheid in te sturen. Porties uit de totale hoeveelheid worden door het KCHL niet geaccepteerd.

Bewaren en vervoer van monsters

Bewaren: "Routinechemie"-monsters (heparinebuizen, groene dop) worden tot één dag na afname bij koelkasttemperatuur bewaard. Dit geeft de mogelijkheid tot eventueel nader onderzoek. Niet alle onderzoeken kunnen verricht worden uit "oud" materiaal.
Evt. verzoeken om bepalingen nog na te bepalen dienen schriftelijk d.m.v. het nabepalingen formulier, te worden ingediend.

Vervoer: monsters worden vervoerd volgens de ADR richtlijnen, met in achtneming van de juiste bewaarcondities. Zie ook informatie op de website van de NVKC . In de infobepalingenlijst staat aangegeven wat de bewaarcondities zijn.
Vanwege de bewaar-en vervoercondities is van een aantal bepalingen niet mogelijk dat dit op een buitenpost wordt afgenomen, maar op polikliniek in het ziekenhuis.

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies. Hiermee bekijken wij het verkeer op de website. Geeft hieronder aan of dit akkoord is.