Dienstverlening

Laboratoriumdiagnostiek

Het proces van laboratoriumdiagnostiek begint met een goede afname van het materiaal. Onze bloedafname medewerkers en analisten ondergaan hiervoor een intensieve training. Daarnaast worden ook verpleegkundigen en artsen (i.o.) door ons opgeleid.
Het materiaal wordt na aankomst op het laboratorium gebruikt voor een groot aantal analyses. De meeste analyses worden in eigen beheer uitgevoerd. Enkele bepalingen worden op grond van specifieke expertise of bedrijfseconomische argumenten uitbesteed aan andere laboratoria. Verder ondersteunt Lab West afdelingen die gebruik wensen te maken van Point-of-Care-Testing (POCT).
Na het analytische proces worden de resultaten, na een uitvoerig validatie proces, vrijgegeven en gerapporteerd naar de aanvrager.

Consultatie klinisch chemici

Voor vragen over indicatiestelling voor laboratoriumonderzoek en interpretatie van uitslagen kunt u de klinisch chemici raadplegen: u kunt hiertoe contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus T: 070-210 4953. Dit nummer staat ' 24/7 ' doorgeschakeld.

Verder nemen de klinisch chemici deel aan verschillende ziekenhuisactiviteiten en -besprekingen:

  • diverse patiëntbesprekingen

  • introductie artsen, assistenten, co-assistenten

  • diverse ziekenhuiscommissies

  • onderwijsprogramma van interne assistenten en co-assistenten.

Doorlooptijd

De normale doorlooptijd van aanvraag tot rapportage is als volgt:
Klinisch:
aanvraag dag 1 - afname dag 2 - resultaat bekend dag 2 - rapportage dag 2

Poliklinisch:
aanvraag dag 1 - afname dag 1 - resultaat bekend dag 1 - rapportage dag 2

In bovengenoemde gevallen speelt het tijdstip van aanvragen uiteraard een rol.
Uitzonderingen zijn onderzoeken die in verband met de laboratoriumorganisatie niet dagelijks gedaan worden en bepalingen die niet op het eigen laboratorium worden uitgevoerd.

Trials en wetenschappelijk onderzoek

Het laboratorium biedt de mogelijkheid voor analytische, organisatorische en technische ondersteuning van trials en wetenschappelijk onderzoek.

Accreditatie

Het laboratorium is sinds 1997 geaccrediteerd door CCKL (EN/ISO 15189), registratienummer R011.
In april 2015 heeft de Raad voor de Accreditatie aan LabWest de ISO 15189 accreditatie toegekend. Deze accreditatie geldt voor de volledige dienstverlening, dus inclusief POCT (hiervoor is de norm ISO 22870) en de trombosezorg.
Registratie bij de Raad voor Accreditatie onder M027.

Links

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies. Hiermee bekijken wij het verkeer op de website. Geeft hieronder aan of dit akkoord is.