Bloedafname op afspraak

Bloedafname op afspraak

In verband met de aangepaste richtlijnen van het RIVM is het vanaf 2 juni noodzakelijk dat u altijd een afspraak maakt voor een bloedafname. De ziekenhuislocaties werken al enige tijd hiermee en stapsgewijs worden ook onze bloedafnameposten in de regio nu voorzien van ons afsprakensysteem. Hiermee beperken we het aantal personen in de wachtruimtes en wordt u direct geholpen waardoor het risico op een eventuele besmetting wordt geminimaliseerd.
Tevens verzoeken wij u om, indien mogelijk, alleen naar uw afspraak voor de bloedafname te komen. Hiermee voorkomen we dat het te druk wordt in de wachtruimte.
N.b.: op een aantal bloedafnameposten geldt een mondkapjesplicht.

Bent u recent teruggekeerd uit een gebied dat door het Ministerie van Buitenlandse Zaken als risico gebied (oranje of rood) is aangeduid; stel uw bloedafname dan 14 dagen uit ook als u geen klachten heeft.

Via onderstaande link kunt u eenvoudig een afspraak maken.
Nadat u een locatie, dag en tijdstip heeft uitgekozen vult u de gevraagde gegevens in en klikt u op de knop 'verzenden'.

Let op: voor de volgende onderzoeken kunt u alleen op de locatie Leyweg bloed laten afnemen.

  • LTT (Lactose Tolerantie Test)

  • GTT (Glucose Tolerantie Test)

  • Lactaat

  • Cryoglobuline

  • Ammoniak

  • DNA onderzoek

maak een bloedafnameafspraak

U ontvangt via de mail een bevestiging van de gemaakte afspraak. In deze bevestigingsmail staat tevens vermeld:
- hoe u de afspraak kunt wijzigen / annuleren
- wat u moet doen bij aankomst in het ziekenhuis

Ook bij een bloedafname op afspraak dient u het aanvraagformulier, een geldig identiteitsbewijs en een geldig verzekeringsbewijs mee te nemen.

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda