Near Patient Testing (NPT)

INR meting met behulp van zelfmeetapparatuur (CoaguChek XS Pro)

De Trombosedienst LabWest is gestart met de uitrol van NPT bij verzorg / verpleeghuizen en Buurtzorgteams. Op dit moment werken we samen met 30 huizen en 5 Buurtzorgteams.

Hoe gaat het in zijn werk

Bij cliënten, die onder controle staan van de trombosedienst, wordt door de verpleging/verzorging d.m.v. een vingerprik een druppel bloed afgenomen. Deze wordt aangebracht op een teststrip in het zelfmeetapparaat. Binnen ca. 2 minuten is het INR resultaat beschikbaar. Het resultaat wordt online ingevoerd via een beveiligde internetsite. De doseerkalender is dezelfde dag online opvraagbaar.

Voordelen cliënt

 • De belasting is minimaal doordat alleen maar een vingerprik noodzakelijk is

 • De afname kan gebeuren op elk geschikt moment in de ochtend en is niet meer afhankelijk van de komst van een medewerker van de trombosedienst

 • De cliënt wordt dagelijks gemonitord door de zorgmedewerker. Veranderingen die invloed hebben op de antistolling worden eerder gesignaleerd en kunnen direct doorgegeven worden aan de trombosedienst waardoor complicaties kunnen worden voorkomen

 • Betere kennis over antistollingsbehandeling bij zorgmedewerker

 • Sluitende ketenzorg (afspraken met huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde en apotheek)

Wat bieden wij

 • Verzorgen van trainingen, indien gewenst op locatie, voor uw medewerkers (minimale opleiding verpleegkundige 3),incl. certificaat

 • Periodieke toetsing van bekwaamheid van gecertificeerde medewerkers

 • Jaarlijkse klinische les voor de gecertificeerde medewerkers

 • Zelfmeetapparatuur (CoaguChek XS Pro)in bruikleen

 • Onderhoud en reguliere controle van de geleverde zelfmeetapparatuur

 • Leveren van meetstrips en prikkers

 • 24 uur bereikbaarheid, 7 dagen per week van een doseerarts

 • Altijd beschikking over de doseerkalender via het digitale patiëntdossier van Portavita

De training

Zorgmedewerkers (minimale opleiding verpleegkundige niveau 3) van verzorging- en verpleeghuizen en verpleegkundigen van Buurtzorg kunnen op locatie of in het trainingscentrum een training volgen. De training duurt 2 x 1,5 uur en bestaat uit:

 • Een theoriecursus stolling en antistolling

 • een praktische instructie voor het bepalen van de INR op de CoaguChek XS Pro

 • een uitleg van het digitale patiëntdossier van Portavita

Belangstelling

Heeft u als Zorginstelling of Buurtzorg belangstelling voor Near Patient Testing (NPT) neemt dan contact op via email met de trombosedienst van LabWest. Eén van onze specialisten NPT voorziet u graag van de benodigde informatie.