Algemene informatie

Lab West biedt zorgverleners laboratoriumdiagnostiek van de hoogste kwaliteit

Voor uw patiënten vraagt u optimale zorg. Lab West ondersteunt u hierbij op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Dit doen wij ‘state of the art’, volgens de hoogste kwaliteitstandaarden en op efficiënte wijze.

De diagnostische middelen die door Lab West worden geboden zijn zeer breed. Daarnaast kunt u gebruik maken van de adviezen van onze medische staf met specialisten o.a. op het gebied van de Autoimmuunziekten, Endocrinologie, Hematologie, Moleculaire diagnostiek, Transfusie en Trombosezorg.

Lab West verricht laboratoriumdiagnostiek (en andere ondersteuning) voor de volgende zorgverleners:

  • Specialisten in het HagaZiekenhuis

  • Specialisten in andere instellingen

  • Huisartsen

  • Verloskundigen

Tarieven

LabWest hanteert in principe de tarieven zoals vastgesteld door de NZA. Deze kunt u terugvinden op www.nza.nl