Nieuws

27-03-19 -Wijziging referentie waarde totaal PSA en NT-proBNP:


Wijziging referentiewaarden totaal PSA
Per 1 april 2019 wordt de referentiewaarde van de Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) analyse gewijzigd naar < 3 mg/l. Ondanks het feit dat de PSA waarde ook verhoogd (> 3 mg/l) kan zijn bij prostatitis, blaasontsteking of een goedaardige prostaatvergroting, heeft onderzoek bewezen dat bij mannen met PSA waarden van > 3 mg/l en bijkomende risicofactoren nader onderzoek geïnduceerd is. Deze wijziging is conform de NHG-standaard “Mictieklachten bij mannen”.

Wijziging eenheid en referentiewaarden NT-proBNP
NT-proBNP wordt op dit moment gerapporteerd in SI eenheden (pmol/l). De meeste richtlijnen voor cardiologen en huisartsen zijn echter gebaseerd op beslisgrenzen in de conventionele eenheid ng/l of pg/ml (NB: ng/l komt overeen met pg/ml). Om de interpretatie van uitslagen eenduidiger te maken zal per 1 april 2019 de eenheid van NT-proBNP gewijzigd worden van pmol/l naar ng/l. De eerste 3 maanden na overgang zal de uitslag zowel gerapporteerd worden in pmol/l als ng/l om opvolgen van patiënten mogelijk te maken. Met behulp van volgende formule kunnen resultaten van pmol/l naar ng/l omgerekend worden:
ng/l = waarde in pmol/l x 8.457
NT-proBNP wordt met name gebruikt voor het uitsluiten van hartfalen als oorzaak van dyspneuklachten. Als gevolg van de matige positief voorspellende waarde wordt het gebruik van TN-proBNP voor het aantonen van een cardiale oorzaak afgeraden. Behalve hartfalen kunnen nl. ook andere niet-cardiale condities leiden tot verhoogde NT-proBNP waarden zoals COPD en pulmonale hypertensie maar ook bij ernstige nierinsufficiëntie. Ook neemt de waarde van NT-proBNP bij gezonde personen toe met de leeftijd.
Om te helpen bij de diagnostiek rondom hartfalen hebben we besloten de referentiewaarden aan te passen naar de afkapgrenzen zoals aangehouden in oa. de NHG standaard Hartfalen. In deze richtlijn wordt onderstaand algoritme gebuikt.

De afkapgrenzen van NT-proBNP zullen daarom per 1 april 2019 gewijzigd worden naar:
Acuut hartfalen > 400 ng/l
Chronisch hartfalen > 125 ng/l

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met Marjan Veuger, Klinisch Chemicus..

Bestand 20190327 NT-proBNP.png niet gevonden

« al het nieuws

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda